В границите на Националния парк“Бълагрско Черноморие“  са включени над 160 млн. кв.м. общинска и частна земя, която съгласно Закона за защитените територии трябва да бъде заплатена от държавния бюджет. Отчуждаването ще струва над 3 млрд. лева пари на данъкоплатците.

Националните курорти в България да станат обособени самостоятелни ареали, да се регламентира законово техния статут като понятие, да има ясна дефиниция - как те да се развиват, как да се финансират и как да разходват по най-добрия начин средствата.

Светът вече е футбол . По кръчмите в Бургас от няколко дни са подготвени плазмените телевизори и кеговете с бира, а единствената грижа на собствениците са многото среднощни мачове заради часовата разлика на Бразилия с България.