Ресторантьори отказват да плащат заплати само по банка

Предложенията в Проектобюджет 2023, касаещи ресторантьорството, са лобизъм в полза на банките. Това се посочва в позиция на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България.

Според двете браншови организации тези предложения ще натоварят българския предприемач в сферата на заведенията за хранене и развлечения и резултатът ще е нулев.

Те определят като безумно и дискриминационно предложението, ако не получи касова бележка, клиентът да не плаща сметката. Според БАЗ и СЗБ предложението е предпоставка за сериозни конфликти между предприемачи и потребители, тъй като няма ясна обосновка как се доказва неиздаването на касова бележка и какво се случва, ако клиентът си тръгне, преди изобщо да му е донесена сметката.

То показвало и пълната несъстоятелност на държавата да извършва вменените ѝ в закона дейности, като ги прехвърля на клиентите. По тази причина от бранша питат ще има ли съкращения в администрацията на Министерство на финансите и НАП, след като вменяват на гражданите да изпълняват задълженията им.

Според ресторантьорите мярката нарушава равноправието между всички участници в икономиката на държавата - дружествата, служителите, клиентите и отделните браншове, налага задължения и лишава отделни обществени групи от правото на равнопоставеност, заложено в Конституцията, което е в разрез със законодателството на Европейският съюз и Хартата на основните права в ЕС. Отбелязва се, че мярката може да бъде приложена единствено след анализ за нейната законосъобразност, но трябва да засяга всички икономически сектори.

От БАЗ и СБЗ отбелязват, че другото основно предложение - заплатите на всички служители в сектора да се изплащат само по банков път, няма да доведе до по-висока събираемост на данъци, но ще натовари административно и финансово бранша и ще облагодетелства банките, които щели да получават милиони под формата на множество такси. Според бранша тази мярка също е дискриминационна, защото за останалите бизнеси важи само за фирми, които са с повече от 50 служители.

В становището се посочва, че при така направените предложения се вижда, че държавата иска да направи банковата система най-големия администратор на данни и да включи в нея служители и суми, които към днешна дата не са нейни клиенти.

Ако не ставаше дума за лобизъм в полза на банките, а за защита на държавния интерес, то би следвало да се предвидят намаление или премахване на таксите по транзакции и обслужване на сметки, подчертават от бранша.

Те считат, че задължението да се плаща само по банка ще отблъсне допълнително хората да работят в сектора, когато това се поставя, като изискване само за тях. Най-потърпевши щели да бъдат курортите и сезонните обекти.

БАЗ и СБЗ подчертават, че укриването на данъци е нелоялна конкуренция, но са категорични, че не това е начинът за справяне с този проблем.

Те отбелязват, че по данни на ЕС най-ефективната мярка за борба със сивата икономика е приемането на направените разходи от страна на потребителите през годината за разход при подаване на годишните данъчни декларации. По този начин всеки потребител е заинтересован да му бъде издадена касова бележка и да я запази, за да може да я използва като разход за намаляване на данъчната си основа.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови