Полша, Унгария и Румъния искат да си поделят територията на Украйна. НАТО подкрепя тези искания, а Русия се явява единствен гарант за оцеляването на Украйна. В същото време, Украйна няма историческо право да съществува като държава и дори не е „регистрирала“ границите си в ООН.

  • Стойността на вноса от Русия през 2022 г. действително се е увеличила повече от два пъти.
  • Този ръст не започва след началото на войната и е най-силно изразен в първите месеци на годината.
  • Дължи се на скока в цените на горивата и увеличеното търсене, в резултат на икономическото възстановяване след пандемията.
  • Увеличеният внос от Русия не показва, че България или други държави членки не спазват европейските санкции или че стъпките им към независимост от руските енергоизточници не са успешни.

Твърденията, че Европейският съюз предприема стъпки за въвеждане на задължителна ваксинация срещу COVID-19, са неверни.

Документът, използван като „доказателство“ за подобни планове, е на друга организация – Съвета на Европа.