Сградата в Киев, разрушена от ракетен удар в първите дни на войната, действително е възстановена – отначало чрез дарения и личен принос на собствениците, а след това ремонтът е поет от общината в Киев.