Полша, Унгария и Румъния искат да си поделят територията на Украйна. НАТО подкрепя тези искания, а Русия се явява единствен гарант за оцеляването на Украйна. В същото време, Украйна няма историческо право да съществува като държава и дори не е „регистрирала“ границите си в ООН.

  • Стойността на вноса от Русия през 2022 г. действително се е увеличила повече от два пъти.
  • Този ръст не започва след началото на войната и е най-силно изразен в първите месеци на годината.
  • Дължи се на скока в цените на горивата и увеличеното търсене, в резултат на икономическото възстановяване след пандемията.
  • Увеличеният внос от Русия не показва, че България или други държави членки не спазват европейските санкции или че стъпките им към независимост от руските енергоизточници не са успешни.