Проверка ще търси нередности в екоконкурс за 17 млн. лева

Сигнал в Изпълнителната агенция по околна среда внася Национална асоциация „Българско Черноморие“.

Причината е конкурсът, с който ще бъдат раздадени апетитните 17 млн. лева за броене на местообитанията и птиците у нас по НАТУРА 2000. 

Търгът е с три обособени позиции, като както пише „Монитор“, всички кандидати за тях са били с непълни документи и са им пратени писма да дадат липсващите. В писмото си от НАБЧ настояват пък „да не се възлагат поръчки на фирми, които са взели пари и не са си свършили работата“, визирайки един от кандидатите - „Портфолио проджект мениджмънт“. 

Причината - в консорциум с няколко други фирми, през 2015 г. дружеството е получило 5,1 млн. лева за така и неприет актуализиран план за Национален парк Рила. От НАБЧ настояват също публично да се каже кои са кандидатите за третата обособена позиция в конкурса – контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи. 

„Тази позиция ще избере проверяващите на изпълнителите на анализа на природата. Най-вероятно тези проверяващи ще бъдат тайни агенти“, посочват от организацията, откъдето настояват също държавата спешно да приеме и подхода за управление на НАТУРА 2000, за да може и собствениците на земи да участват във вземането на решения, свързани с тези зони, а не както е в момента – от т.нар. еколози.