Периодът 1864-1874 г., в който българският писател Петко Рачев Славейков живее и работи в Цариград, е белязан с бурна политическа, обществена, просветна, журналистическа и издателска дейност.