Членовете на Националната кулинарна асоциация на Русия са готови да разработят менюта с технологични схеми, базирани на традиционни руски рецепти за използване в кетъринг вериги, които биха могли да заменят ресторантите на McDonalds, които са затворени в страната.