Договор кампания за Местни избори 2023

Антемон ЕООД, собственик на информационен сайт meduzata.com подписа следния

Договор за кампания за Местни избори 2023:

***