Министър Василева открива нови обекти в Малко Търново и Средец

На 11 юли министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще посети обекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013“ на обща стойност 16,1 млн.лв. 

 

В 10 ч. министър Василева ще открие регионалната система за управление на отпадъци за регион Малко Търново.  Инвестицията е с общ размер 6,3 млн. лв., с капацитет да обслужва 3674 души. С пускането на депото ще бъде намалено замърсяването на околната среда в Малко Търново, която изцяло попада в територията на Природен парк „Странджа“.

 В 12 ч. Ивелина Василева ще посети гр. Средец, където е приключило доизграждането на канализационната и е извършена частична реконструкция на водопроводната мрежа. Инвестицията е в размер на 9,8 млн. лв.  След завършването на проекта с линейна инфраструктура е обхванато цялото население на града и всички отпадъчни води се насочват към съществуващите колектори. Осигурява се нормално хидравлично натоварване на функциониращата пречиствателна станция и се подобрява екологичното състояние на река Средецка, попадаща във водосбора на „чувствителна зона“ Черно море.  

Добавете коментар


Защитен код
Обнови