По искане на българската страна САЩ ще предостави за нуждите на българския военен контингент в Афганистан 10 автомобила Textron Guardian, които ще бъдат доставени в Афганистан през втората половина на 2014 г.

Българските сайтове, предлагащи туристически услуги – 17 на брой, са изрядни и не нарушават правата на потребителите, сочи проучване на Европейската комисия. През миналата година, като част от мерките за защита на потребителите, ЕК, съвместно с националните органи, са проверили общо 552 туристически сайта на територията на ЕС.

За никого не е тайна, че въздухът в Китай е много мръсен. Положението обаче е стигнало дотам, че в някои градове на места са направени пунктове за чист въздух. Тези места са толкова популярни, че за тях се образуват опашки от граждани, желаещи да се възползват от услугата, разказва сайтът OddityCentral.