С водосвет и ритуал „първа копка” стартира строителството в град Черноморец на подобектите от проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап”, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», чрез ДБФП DIR-51011116-C032/6.08.2012г. 

С популярната ария "Наздравица" от Вердиевото произведение "Травиата" стартира новия туристически сезон в Созопол. Класическото произведение звуча от сцената на читалището в изпълнение на оперните изпълнители от Бургаската опера Шмилена и Георги Султанови.

"Ние сме длъжни да посрещнем нашите туристи, но сме и длъжни да изпълним договорените дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ. Община Созопол успя след много труд да привлече тези 72 млн. лева по проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап”.