Мнозинството в общински съвет отхвърли идеята бившата сграда на БГЦПО гр. Царево да се ремонтира и да се използва за настаняване на бежанци от Република Украйна.

Община Царево обяви допълнителен прием, за да попълни съства на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.