На 14 септември пожарникарите в цялата страна отбелязват своя професионален празник.

По утвърдена традиция, огнеборците в град Царево провеждат "Седмица на пожарната  безопасност".

На 24 август 2022 г. между Министерството на земеделието (МЗХГ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) беше подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество при оказването на подкрепа на правоимащите лица,