Днес се проведе извънредна сесия на ОбС Царево, на която се гласува даването на съгласие за участието на Община Царево в Сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Бургас“. 

В заседателна зала на общински съвет в Царево се състоя работна група за обособяване на защитена територия до плаж Корал. По предложение на членове на комисията се гласува отлагане на заседанието докато не се изяснят всички неточности в документацията. 

Кметът на община Царево подписа рамкови споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за обекти, с които общината и неговия екип кандидатстваха по инвестиционната програма на правителството.