С оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност, Община Царево предоставя следната информация, касаеща инфраструктурните обекти, пострадали от бедствието, сполетяло района на 5 септември 2023 г. и предприетите действия от страна на общинската администрация.