С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия

Пазарът на труда днес е различен от вчера. Ако знаем какъв ще е утре, може отсега да започнем да се адаптираме, да учим нови неща, да насочваме децата си към професии, които ще са актуални и търсени. 

Над 250 хиляди еднодневни трудови договори са издадени у нас през изминалата година на близо 2000 земеделски стопани. Сред първенците по издаване на трудови догори за един ден са области като Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Монтана.