Стоян Грозев: Ефективното управление е правилно или неправилно, а не ляво или дясно

Стоян Демирев Грозев е роден през 1972 г. в гр. Бургас. Има магистърска степен по „Стопанско управление”, „Администрация и управление в публичния сектор” и бакалавър със специалност „Туризъм”.

Притежава сериозен професионален опит в сферата на туризма, жилищното и промишлено строителство в страната и извън нея. 

Дълго време е поддържал външнотърговски отношения с фирми от: Западна Европа, КНР, Република Узбекистан, Руска Федерация, Република Казахстан. Има опит в сферата на газопреносни мрежи, ВЕИ – биогазови инсталации, газифициране на биомаса и когенерация. 

В последните няколко години води активни мероприятия относно борбата с мръсния въздух. Председател на ИК за Борба с мръсния въздух. Организатор на серията от протести срещу мръсния въздух в Бургас. Организатор на подписка с цел провеждане на местен референдум относно дейността на завод „Кроношпан” в Бургас.  

Участник в различни срещи, организирани от местната власт и НПО по въпросите с мръсния въздух. Един от учредителите на НПО Обединени Български Региони - обединение на общините в България за борба с екологични проблеми. Член на ИК за пряка демокрация – целящ въвеждането на райони и пряко избираеми районни кметове в Бургас.

Общински съветник. 

Кандидат за народен представител от Коалиция Изправи се! Мутри вън! Бюлетина 18 и преференция 108.

***

- Г-н Грозев, вие сте кандидат за народен представител на коалиция „Изправи се! Мутри  вън“  във 2 МИР Бургас. Защо решихте да се кандидатирате именно от тази коалиция? 

- Приех поканата да се включа в листата на коалиция Изправи се! Мутри вън! за МИР 2 Бургас, защото само тази коалиция предлага едно по-широко обединение на личности и партийни субекти. Защото само в нея не се робува на стереотипи и отживели разбирания и се дава възможност на граждани нечленуващи в дадена партия да влязат в голямата политика. 

Не случайно над 70% от кандидатите в листите са хора политически необвързани.  Тук има както формации от десния спектър, така и такива от левия, както и много силно гражданско представителство. Коалицията е подкрепена от десетки НПО-та, което ми дава увереност, че това е верният път.

Вижте, българското общество се умори на негов гръб да се упражняват различни политически  формации, които основно се съобразяват с тясно партийните си интереси, а не с тези на хората. Разбиранията ми за ефективно управление се свеждат до правилно или неправилно, независимо кой го предлага, а не ляво или дясно. 

- Кое според вас е най-важното и първостепенно с което трябва да се захване новото правителство?

- Може би най-важното е възвръщане вярата на хората в институциите. Необходими са незабавни действия в тази посока. Никога доверието в тях не е било на такова критично ниско ниво. 

Как искаме да имаме ползотворно управление когато хората нямат вяра в съдебната система, в министър-председателя, в правителството? И колкото и да се опитват г-н Борисов и неговия кръг да ни убеждават, че управлението последните години е на ниво, фактите сочат коренна противоположност и голяма част от хората, слушайки хвалбите се питат „Аз къде живея?”. 

Доверието в институциите може да започне да се връща само с реални резултати. Трябва да разберем, че обикновеният човек, на когото основната му мисъл и задача през 90% от времето му е да набави средства, за да си плати тока, водата и да осигури прехрана за себе си и семейството и на когото всеки един кандидатиращ се на изборна длъжност му иска гласа, вече вярва САМО и единствено на резултати, защото му омръзна от празни обещания и бутафорни действия.

Хората искат управляващите да бъдат обединени и на първо място да работят с мисъл за тях. Съвременните политици, управленци трябва да разберат едно, че те ще бъдат добре и успешни, само, ако обществото се чувства добре. Всичко останало е план за бърза реализация на определени хора изразяваща се във финикийски знаци. 

- Известно е, че Вашата кауза е екологията. Какви са екологичните мерки в програмата на коалицията?

- На първо място бих желал да изразя задоволство от факта, че с нашите партньори в коалицията изцяло сме на едно мнение относно Екологията. Убедени сме, че това е най-важната тема от която всички останали са производни. Защо – без чиста околна среда, с повишени нива на замърсяване и завишен праг на заболеваемост на населението не може да има качествени инвестиции, туризъм, спорт или каквото се сетите друго. Това трябва да го разберем , проумеем и да започнем истински, работещи действия в тази посока. Но това минава на първо място през МОСВ и неговите подразделения. 

И като продължение на горния въпрос и пример за обвързаност веднага ще ви посоча назначената без конкурс директорка на РИОСВ-Бургас Детелина Иванова. Тя е била назначена от министъра на околната среда и водите на 14.08.2020 г. с постоянна заповед без конкурс в нарушение на устройствения правилник и Кодекса на труда.

Тя е била до този момент началник на отдел „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ и е пряко отговорна за редица спорни строежи по южното Черноморие, които са предмет и на прокурорски проверки. За това сигнализирахме министъра и министър-председателя още преди повече от половин година.

Мерките относно екологията, които предлагаме в нашата програма са много и реално приложими, които ще доведат до рязък положителен ефект, стига да има воля за тяхното изпълнение, ако не сме част от управляващото мнозинство в следващото Народно събрание.

Ще спомена по-долу някои от тях:

Спиране на незаконната сеч и ново залесяване на изсечените територии в планините и забрана за сечища във вододайните зони.

Прекратяване източването на язовирите. Реален ремонт на язовирните стени и намаляване загубите по водопреносната мрежа.

Гарантиране на пълна прозрачност на концесиите, включително на договорите за търсене и/или проучване за концесия и др.

Преразглеждане на режимите за добив на суровини и гарантирате на задължителното им съгласуване с местните общности, включително чрез допитвания по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Забрана за внос на боклук от трети страни, ограничаване на местата и срока за съхраняването му, премахване на мълчаливото съгласие при издаване на разрешения за площадки и инсталации за третиране и горене на боклук.

Въвеждане на формулата „Замърсителят плаща“ при определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и за всяко юридическо лице на базата на количеството реално генерирани отпадъци.

Монтиране на измервателни станции за въздуха до индустриалните замърсители с информация в реално време.

Създаване на алармен праг и въвеждане на глоби за държавата при всеки ден на превишение на минималните допустими нива на замърсяване, които ще се събират в специален фонд за мерки срещу замърсяването на въздуха: разширяване на мрежата от комплексни измервателни станции, стимулиране на незамърсяващи превозни средства и др.

Включване на сектора на екологията и управлението на ресурсите в Плана за възстановяване и устойчивост на България и Зелената сделка.

Необходимо е образователната система да създаде кадри за безвъглеродната икономика.

Забрана на строителството в защитени зони - дюни, морския бряг, природни паркове и др.

По-строг контрол и по-големи санкции за индустриалните замърсители.

Закриване на държавния ВиК-холдинг и ревизия на дейността му.

Подобряване състоянието на водния сектор в България и създаване на единна система за управление на водните ресурси в страната.

Въвеждане на регистър на язовирите и тяхното състояние, както и оценка на риска, свързан с тяхната експлоатация.

Въвеждане на регистър на ВЕЦ и минивецове на реките за запазване на речните екосистеми, в съгласие с изискванията на ЕС.

Прекратяване и инкриминиране на незаконната сеч в крайречните и крайбрежните гори.

- Кои са най-наболелите местни проблеми и какво трябва да се предприеме първо за тяхното решаване?

- Управлението на Община Бургас е огледално на управлението на държавата, а тя е видно, че не се управлява адекватно. В голямата си част е на принципа „проба-грешка”. 

И въпреки милионите инвестиции усвоени от европрограми и вложени в инфраструктурни проекти Бургас продължава да е доста посредствен град откъм доходи. Няколко години подред областта е на 11 място по доходи, а не е тайна, че Бургас е един от най-скъпите градове в страната.

Липсата на големи инвеститори в района е болна тема на бургазлии и тази липса единствено мога да си я обясня с недобри условия, които им се предлагат, защото Бургас сам по себе си има дадености да бъде един от най-предпочитаните от големите инвеститори градове – има пристанище, летище, магистрала, мек климат.

За да бъдем атрактивни за хората, които искат да изградят своя бизнес тук трябва сериозен ремонт в редица нормативни актове, за да се намали административната тежест, корупцията и монополизацията. 

Друг основен проблем в общината е чистота на атмосферния въздух – в тази част считам, че държавата в лицето на местното РИОСВ е голям длъжник на гражданите и ще бъде такъв, докато не се изчисти институцията от сегашното ръководство и не застане в тази така отговорна институция човек за който на първо място ще бъде здравето на хората, а не корпоративните интереси.

Не е тайна, че проблемът с мръсния въздух беше неглижиран години наред и бургазлии бяха приели като даденост уханията от двете големи производства, едното в самия град, а другото недалеч от него. 

В последните няколко години благодарение на обединението и непримиримостта на група хора от Бургас, които вярват, че чистият въздух е основно тяхно право и с редицата инциативи, които организирахме, закупуване на станции за измерване на ФПЧ, подписки и протести поставихме този проблем на дневен ред и започна да се говори за него. 

Постигнахме и реални действия, макар и недостатъчни от страна на МОСВ. Беше изградена монолитна стена на завод „Кроношпан” откъм магазин „Мастерхаус” и ул. Професор Яким Якимов, както и беше покрита до сега откритата дробилка на територията на предприятието, това доведе до в пъти по-ниска запрашеност. 

Мръсният въздух е огромен проблем на територията на община Бургас и може да се реши само с воля от страна на управляващите МОСВ. 

- Какво ще настоявате да се промени, за да има повече пряка демокрация?

- Това е друга болна моя тема и се радвам, че в програмата на коалицията има редица мерки заложени в тази посока, като:

- Нова данъчна политика чрез децентрализация на част от приходите от бюджета в полза на общините.

- Изземване на правомощия от централната власт и прехвърлянето им към регионалната, включително:

правото на местните власти да участват в разпределението на местните данъци и такси;

правото на местните власти да предоставят на гражданите всички публични услуги, които биха могли да бъдат по-ефективни, ако се извършват на място;

Осигуряване на изборност на кметове на населени места с население над 100 души и осигуряване на самостоятелни бюджети на кметствата.

Лично аз бих бил доволен и ще работя в тази посока, ако се промени Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) и чрез него да се постигне по-голяма децентрализация в големите градове. Имахме преди две години инициатива на територията на община Бургас ЦАУ-та да бъдат преобразувани в райони с избираеми кметове.

Нелогично е села с 350 жители да си избират кмета пряко, а квартали и комплекси с десетки хиляди жители да се управляват от човек, назначен от общинския кмет. В повечето случаи тези хора са несменяеми, докато кмета на общината е един и същ и това поражда съмнения за качеството на свършената работа. Закона ясно е регламентирал в кои градове може да има избираеми кметове – това са градове с жители над 300 000, в градове между 100 000 и 300 000 могат да бъдат избираеми по предложение на кмета на общината и решение на Общински съвет.

Към днешна дата не само, че такова решение не е факт, а и беше отхвърлено такова наше предложение и то от хора, които широко афишират, че се ръководят от принципите на демокрацията. За големите администрации е нецелесъобразно да се изграждат като централизирани. На тях им е необходима огромна по количество информация и като следствие от това се усложнява процесът от вземане на решения.

Децентрализацията дава право за вземане на решения от ръководител, който е най-близко до проблема и най-добре го познава. Децентрализацията стимулира личната инициатива, която е от изключително значение. Децентрализацията се проявява в две основни насоки -  при разпределението на власт и отговорности между по-нисши звена в една и съща сфера и място на дейност в администрацията и когато отделните звена,  макар и на едно и също ниво, са териториално обособени. Последните действат съобразно с местните условия, въздействия и тенденции.

Към момента в страната има големи административни структури, които са изцяло централизирани, което не работи за прогреса в дадената община. Правото на вземане на решения е съсредоточено в ръководните органи,  които стоят на върха на йерархичната пирамидална администрация, което е прави тромава и неефективна. Децентрализацията е една от най-важните съвременни тенденции и е задължително условие не само за местното самоуправление, но и за гражданското общество като цяло.

Разговора води Ирина ГЕНОВА

 

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови