Това ще помогне да се привлече чуждестранни пътници извън активния летен сезон, ще помогне за подобряването на живота на хората от  региона, защото много хора вече работя и живеят в чужбина или децата им учат в чужбина , а също ще помогне сериозният бизнес да стъпи тук