Георги Базотев е един от най-големите спортни меценати в региона. Той е председател на Конен клуб „Кан Крум” - Бургас и регионален представител на Българската федерация по конен спорт за Южна България. Най-голямата гордост на предприемача – дъщеря му Сияна е сред най-талантливите ездачи в страната. В интервю за Burgasdream.com Базотев говори за проблемите и възможностите в конния спорт, за конната база в Бургас и предстоящите състезания.