Нелеп надпис „Мила Родино, ти си земен рай“ стърчи сред разрухата

Апокалипсис. Това е първата асоциация, която изниква в съзнанието, когато видиш руините на бившите казарми в Звездец.