Повишената себестойност на парцелите, дизайнът на жилищата, разширяването на ВЕИ, стремежът на човечеството да постигне устойчив начин на живот и увеличаването на броя електромобили в България бяха основни теми на фокус в телевизионната бизнес дискусия Talk24: Residential Places & Offices.