Браншови организации от сектор „Туризъм“ и сектор „Рибарство“ ще дадат пресконференция на тема: „Българските туристически и рибарски сектори против изграждането на перки за производство на енергия в Черно море“. 

Върховният административен съд отхвъри искането на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за спиране на изпълнението на Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията, свързана със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (ЗКРПТ).

Една година след законодателните промени, улесняващи процедурата и обещаващи бум в наемането на кадри от страни извън ЕС, ситуацията в този ъгъл на пазара на труда не изглежда особено различна. 

Налице са значителни разлики между краткосрочните и дългосрочните  потребности от труд както от гледна точка на профила на работниците, така и в тяхното регионално разпределение, като работодателите в София прогнозират