Лампичката за вдигането на данъците свети все по-червено. Следващото редовно правителството ще трябва да избира дали да увеличи данъците, да реформира разходите, или да увеличи дефицита и дълга.

Данните показват, че при 13% от проверките, които са извършени в рамките на специална инспекционна кампания, насочена към превенция на недекларирания труд в ресторантьорството,