"По принцип това няма да се отрази на цените на горивата, защото чрез тези средства ще се извършва подпомагането – тези пари, които бъдат иззети, със сигурност ще бъдат използвани за социални нужди.

От началото на 2023 г. бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" ще прехвърли цялата си икономическа дейност в България, което означава, че ще плаща изцяло данъците си в българския държавен бюджет.

Индексът на цените на производител в селското стопанство през третото тримесечие се повишава с 45,5% спрямо същия период на 2021 година и с 39% спрямо цялата предходна година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Политиката на Европейската централна банка за повишаване на лихвените проценти почти не се усеща у нас и в момента изглеждаме като един остров на ниските лихви, защото във всички страни около нас лихвите по ипотечните кредити са над 6%.