Периодът 1864-1874 г., в който българският писател Петко Рачев Славейков живее и работи в Цариград, е белязан с бурна политическа, обществена, просветна, журналистическа и издателска дейност.

Водещата Лора Крумова традиционно ограничава месото през летните месеци, затова забърква най-различни зеленчукови ястия. Тя споделя, че си хапва от всичко по-малко, но не си позволява да се тъпче.