Да бъдат предоставени имоти на общини в Бургаска област, които в момента са със статут на държавна собственост и са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната (МО).

В рамките на поредицата делови срещи, които провежда общинският съветник Евгений Мосинов с ръководители на търговски дружества и лечебни заведения,