Българската държава в лицето на Министерство на културата да възстанови правата и собствеността си над имот с идентификатор № 35746.20.118 по КК на село Камен бряг, община Каварна,  който братя Павлови са купили за 54 сегашни лева. За това настоява Владо Руменов, който е администратор на фейсбук групата „Свободен Камен бряг”.

Дали собствениците на луксозни имоти решиха да запазят активите си или купувачите решиха да инвестират в имот, след като видяха какво се случва в банковата сфера, е все още трудно да се каже.

Богатите започнаха да влагат парите си в имоти. Двойно повече са сделките за апартаменти на стойност над 100 000 евро през май и юни в сравнение с първите четири месеца на годината.